Vyhledávání


Kontakt

Prasklický železný hasič

E-mail: jez.b@seznam.cz

PLÁN AKCÍ

 X.ročník PŽH se uskuteční 25.9. 2021

plán soutěží OSH

 

SDH Prasklice

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1889. V roce 2009 byla u příležitosti 120. výročí od založení sboru provedena částečná oprava hasičské zbrojnice.

 
Mezi nejčastější činnosti našeho sboru patří udžování tradic jako ostatky,  Mikuláše, dětský den, karnevaly a vedeme mládež k požárnímu sportu a požární prevenci. Každé léto kolem svátku Anny se koná sobotní hodová zábava spojená s nedělním hasičským výletem. 
 
V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekostrukce hasičské zbrojnice kterou provedla a zaplatila obec Prasklice. Náklady na opravu se vyšplhaly k bezmála osmisettísícům korun. Celý objekt bylo nutné podřezat a zamezit tak pronikání vlhkosti. Při této rekonstrukci byly provedeny nové podlahy ve všech přizemních mistnostech včetně garáží. Došlo ke sloučení dvou společenských místností v jednu větší s rohovým barem, kuchyňským koutem a novými toaletami. Stará okna a dveře byly nahrazeny novými, aby teplo z nových kamen nemělo kam unikat. Vedle garažového stání se nově vybudovala šatna a umývárna se sprchovým koutem pro zásahovou jednotku. 
 
V roce 2014 je v plánu stihnout ještě před oslavou 125 let založení sboru novou venkovní fasádu a opravu vrat garáží. Poté bude zbrojnice opět plnohodnotně sloužit. Doufejme ke spokojenosti hasičů i přiležitostných návštěvníků dlouhá léta.
 
          

 

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1889.

 

Užitečné odkazy

         

         

   HZS Zlínského kraje:    hzs-zlkraje.cz