Vyhledávání


Kontakt

Prasklický železný hasič

E-mail: TFA.Prasklice@gmail.com

PLÁN AKCÍ

24.6. 2017 PŽH

plán soutěží OSH

Osobní karta člena jednotky SDH Prasklice

Vyplňuje každý sám za sebe a odpovídá za správnost! Tam kde je potřeba vyplňovat více údajů, tak je vyplňujte v pořadí jak je zadáno, oddělujte lomítky. Co nevím, nebo nemám, tak na to stejně udělám místo oddělené lomítky.