Vyhledávání


Kontakt

Prasklický železný hasič

E-mail: jez.b@seznam.cz

PLÁN AKCÍ

 X.ročník PŽH se uskuteční 25.9. 2021

plán soutěží OSH

Osobní karta člena jednotky SDH Prasklice

Vyplňuje každý sám za sebe a odpovídá za správnost! Tam kde je potřeba vyplňovat více údajů, tak je vyplňujte v pořadí jak je zadáno, oddělujte lomítky. Co nevím, nebo nemám, tak na to stejně udělám místo oddělené lomítky.